Triết lý 6


Nguyên liệu ghép Màng PET có các đặc điểm sau:

– Trong. Dày trung bình từ: 12; 20 Mic
– Rộng: 35 – 120 cm
– Dài: 4000; 6000 m

Quy trình sản xuất:
In ống đồng mặt trong

Tính chất:
– Ngăn mùi, ngăn thẩm thấu
– Phải ghép với chất liệu khác
– Giá mắc hơn OPP là 15%

Công dụng:
Thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, mỹ phẩm