Triết lý 3 -vi


QUY TRÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ

Quy trình sản xuất bao bì, nhãn hàng hóa gồm 4 giai đoạn nối tiếp nhau

Thiết kế mẫu - Chế bản in - In - Gia công tờ in thành phẩm