Thu gom xử lý rác thải công nghiệp

phế liệu THỜI TRẦN là doanh nghiệp chuyên tư vấn các giải pháp và cung cấp dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực bảo vệ môi trường dành cho Doanh nghiệp, từ lúc chuẩn bị đầu tư – phê duyệt dự án đến khi bắt đầu hoạt động và liên tục trong giai đoạn sản xuất.

>>Thu gom, xử lý rác thải công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường, phế liệu THỜI TRẦN cung cấp các dịch vụ:

1